Martes, Mayo 20, 2014

Aparisyon Birheng Maria ng Fatima

Lungsod: Fatima, Portugal. 
Manghuhula: Lucia dos Santos (10 taong gulang), Jacinta Marto (7 taong gulang), Francisco Marto (9 taong gulang). 
Petsa: 13 ng May 1917 hanggang 13 ng Oktubre 1917. 
Birheng Ina: Puting damit, puting belo, magdasal ng Rosaryo sa kamay, kayumanggi mata, 18 taong gulang. 
Patibay ng Katoliko Iglesia: 13 ng Oktubre 1930.